มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

รายละเอียดค่าสมัครเรียนและจำนวนเงินลงทะเบียนแรกเข้า

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 5,000 บาท ในระดับปริญญาตรี หรือหากผู้สมัครเรียนต้องการกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 3,000 บาท และหากผู้สมัครเรียนต้องการทราบค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ โดยค่าเทอมจะเริ่มต้นที่ประมาณ 137,000 บาท **ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ปวส. เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปี

และสำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. กศน./เทียบระดับ เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง 3 ปี และ 4 ปี จะมีค่าเทอมเริ่มต้นที่ประมาณ 190,000 บาท **ตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ค่าสมัครเรียนหรือค่าเทอมในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลค่าเทอมส่วนนี้ทางสำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU ได้จัดเตรียมอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อพร้อมบริการให้ข้อมูลแบบ One Stop Service ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์โดยคลิกที่ปุ่ม “ติดต่อ” ด้านล่าง

ชำระค่าสมัครเรียนได้ง่ายผ่าน Mobile Banking


  • ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
  • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • เลขที่บัญชี 047-8-000011

               สอบถามค่าเทอมในแต่ละภาคเรียนและการผ่อนชำระ

                                                         ผู้สนใจสมัครเรียนทุกหลักสูตร สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ต้องการทราบผ่าน 3 ช่องทางด้านล่างนี้

                      ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปี

                                                       รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบนค่ะ

คณะบริหารธุรกิจ

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการตลาด (ปวส.)ปกติ พิเศษ137,000
สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.)ปกติ พิเศษ ออนไลน์137,000
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปวส.)ปกติ พิเศษ137,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)ปกติ พิเศษ140,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปวส.)ปกติ พิเศษ ออนไลน์140,000

คณะบัญชี

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.)ปกติ พิเศษ137,000

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปวส.)ปกติ พิเศษ162,400

คณะนิติศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปวส.)ปกติ พิเศษ190,000
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ป.ตรี ใบที่ 2)ปกติ พิเศษ140,000

คณะรัฐศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปวส.)ปกติ พิเศษ ออนไลน์137,000

คณะศิลปศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปวส.)ปกติ พิเศษ140,000
สาขาวิชาการโรงแรม (ปวส.)ปกติ พิเศษ140,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปวส.)ปกติ พิเศษ140,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.)ปกติ พิเศษ210,000
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี ใบที่ 2)ปกติ พิเศษ185,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.)ปกติ พิเศษ210,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี ใบที่ 2)ปกติ พิเศษ185,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส.)ปกติ พิเศษ210,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.ตรี ใบที่ 2)ปกติ พิเศษ185,000

                                 ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี

                                                              รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบนค่ะ

คณะบริหารธุรกิจ

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการปกติ พิเศษ ออนไลน์197,785
สาขาวิชาการตลาดปกติ พิเศษ197,785
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมปกติ พิเศษ197,785
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ พิเศษ221,995
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปกติ พิเศษ ออนไลน์221,995
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงามปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA

คณะรัฐศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปกติ พิเศษ ออนไลน์197,785
สาขาวิชาการเมืองการปกครองปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA

คณะบัญชี

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชีปกติ พิเศษ224,200

คณะศิลปศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการโรงแรมปกติ พิเศษ240,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยวปกติ พิเศษ240,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษปกติ พิเศษ240,000
สาขาวิชาภาษาไทยปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA

คณะนิติศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชานิติศาสตร์ปกติ พิเศษ240,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปกติ พิเศษ240,000
สาขาวิชาพลศึกษาปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA

คณะนิเทศศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อปกติ พิเศษ245,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปกติ พิเศษ259,595
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA

คณะดุริยางคศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรีปกติ251,700

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปกติ พิเศษ280,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลปกติ พิเศษ280,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาปกติ พิเศษ280,000
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานปกติ360,000

คณะศิลปศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบผลิตภัณฑ์ปกติ280,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปกติ พิเศษ280,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นปกติ พิเศษ280,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปกติ พิเศษสอบถามผ่าน LINE OA

คณะศึกษาศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปกติ240,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาปกติ240,000
สาขาวิชาพลศึกษาปกติ240,000
สาขาวิชาดนตรีศึกษาปกติ240,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ปกติ504,000

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ปกติ5,400,000

คณะพยาบาลศาสตร์

รอบเรียน

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ปกติ740,000