ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 

1.กรอกข้อมูลส่วนตัวดังตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป”
 (ในกรณีที่ไม่มีเลขบัตรประชาชนสามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้)

 

2. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและสั่งพิมพ์ใบสมัครออกมา 

3. นำใบสมัครที่ได้ พร้อมหลักฐานการสมัคร มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร